Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

De schaakclub Soest bestaat 100 jaar en Wim Velker heeft samen met Jan Snijders een oplostoernooi georganiseerd voor geïnviteerde oplossers. Dit toernooi stond ook in het teken van de in 2020 overleden Henk Weenink die zowel lid was van Schaakclub Soest als onze bond.
Een uitgebreid verslag van dit door Wouter van Rijn gewonnen toernooi staat op deze link: https://ssc1922.nl/2023/04/26/soest-invitational-oplostoernooi-ter-nagedachtenis-aan-henk-weenink/