Back to Top

Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

PROBLEEMBLAD

4x per jaar geeft de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden het tijdschrift Probleemblad uit.

Gezien het internationale karakter van de schaakproblematiek zijn in Probleemblad een aantal artikelen behalve in het Nederlands ook in het Engels en Duits weergegeven, onder meer juryrapporten en toernooiaankondigingen.

In Probleemblad staan, naast de oplosrubrieken, een aantal rubrieken met onder meer personalia, agenda, correcties & meldingen, oplosladder, nieuws en boekbesprekingen.

Mocht u geïntresseerd zijn download u hiernaast staand proefexemplaar of meld u aan bij onze secretaris Johan de Boer